انجام ,ارزش مى‌بخشد

ماه در ماه رمضان روزه ای که میگیریم  فقط این نیست که انسان نباید بخورد و بیاشامد. این نخوردن و نیاشامیدن، باید از روى نیت باشد، به خدا اگر شما یک روز به‌خاطر گرفتارى و یا اشتغال به کار، دوازده ساعت، پانزده ساعت فرصت نکنید چیزى بخورید، هیچ ثوابى به شما نخواهند داد. اما همین مسائل وقتى با نیت انجام دادید -«اجعلنا ممّن نوى فعمل»؛ نیت کند و به دنبال آن، عمل انجام دهد- این همان گوهر درخشانى مى‌شود که به شما ارزش مى‌بخشد و روحتان را قیمتى مى‌کند.

   شرط روزه، نیت است. نیت یعنى چه؟ یعنى این عمل را، این حرکت را، این کار ها رو برای  جهت دادن به عمال ماست . براى خدا، در راه خدا، به‌خاطر انجام دستور الهى. این است که به هر کارى ارزش مى‌بخشد. لذا در دعاى شب اوّل ماه مبارک مى‌خوانید که: «اللّهم اجعلنا ممن نوى فعمل ولا تجعلنا ممن شقى فکسل». کسالت، بى‌رغبتى و بى‌نشاطى براى کار -چه کار معنوى و چه کار مادّى- شقاوت است.

منبع اصلی مطلب : بچه های خط امام
برچسب ها : انجام ,ارزش مى‌بخشد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جادوی کیمیا